Ziekteverzuimbeleid

Waar mensen werken kan ook ziekteverzuim optreden. In het kader van bedrijfscontinuïteit is het van belang dat u als werkgever in een ziekteverzuimbeleid vastlegt hoe er met verzuim omgegaan wordt. Een ziekteverzuimbeleid is maatwerk, het moet passen bij de aard van het bedrijf, de grote van het bedrijf en de bedrijfscultuur. Het voeren van een ziekteverzuimbeleid is verplicht en wordt genoemd in het arbeidsomstandighedenbesluit. Een arbodienst kan hieraan bijdragen maar is vaak niet volledig op de hoogte van de specifieke omstandigheden in uw organisatie. Het voorkomen en beperken van ziekte lijkt immers een vanzelfsprekende doelstelling van het arbobeleid, maar het is wel belangrijk dat dit beleid afgestemd is op uw situatie. Elixer Consultancy kan hieraan bijdragen door het opstellen van een verzuimbeleid. Dit verzuimbeleid kan bestaan uit de volgende onderdelen:

– Ziekteverzuimpreventie: Door een onderzoek binnen uw organisatie wordt in beeld gebracht waar de knelpunten met betrekking tot verzuim liggen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een Risico-inventarisatie en evaluatie.
– Ziekteverzuimprotocol: Een protocol dat processen rondom ziekmelden beschrijft, verzuimcontrole, verzuimbegeleiding, re-integratie bij langdurig verzuim, loondoorbetaling bij ziekte en de verrekening van vakantiedagen. Door processen en hun inhoud schriftelijk vast te leggen, hebben alle betrokkenen duidelijkheid over hun rechten en plichten en wordt voorkomen dat bepaalde personen afwijkend behandeld worden.
– Verzuimtraining: Een training die u en uw leidinggevende kan helpen bij de rol die zij hebben volgens het ziekteverzuimbeleid. In de training leren zij welke vragen wettelijk wel en niet toegestaan zijn en hoe ze een efficiënt gesprek kunnen voeren met de verzuimende werknemer. Hierdoor wordt de verzuimdrempel verhoogd en de hersteldrempel verlaagt.