Elixer Consultancy

Kerkstraat 36 5711 GW Someren

WhatsApp06-28254184

Bel ons0493-496357

Mail onsinfo@elixerconsultancy.nl

Duurzame Inzetbaarheid

Op het Alumnicongres Psychologie op de Radboud Universiteit werden er tijdens een workshop Duurzame Inzetbaarheid interessante feiten en ficties gepresenteerd over de inzetbaarheid van oudere werknemers.

Weet u bij voorbeeld hoe het gesteld is met de arbeidsdeelname van de ouderen? Het blijkt dat in 2011, in Nederland ongeveer 58% van de mensen tussen de 55-64 jaar nog werkte. Hierin is dus winst te behalen. In Zweden ligt dit percentage op 72%. Dit zou kunnen komen doordat er in Zweden een flexibel pensioenstelsel is.

Zou leeftijd samenhangen met gezondheid? Nee, de kalenderleeftijd zegt weinig over gezondheid, wel nemen de verschillen in gezondheid bij het ouder worden toe. Slechts een klein deel van de mensen heeft ernstige gezondheidsklachten voor het 65e levensjaar. Oudere werknemers hebben een hoog gevoel van welbevinden.

Zou de werkprestaties afnemen bij het ouder worden? Nee, er is geen relatie tussen leeftijd en werkprestaties. het is wel zo dat de fysieke capaciteiten afnemen, maar er zijn grote individuele verschillen. Ook de informatieverwerking verloopt minder snel en het geheugen wordt wat minder. maar bij het ouder worden zijn werknemers meer vakbekwaam, hebben meer expertise en zijn ‘wijzer’, dan hun jongere collega’s. Ook kunnen ze beter strategisch denken en hebben ze betere onderhandel- en bemiddelvaardigheid. Bovendien verzuimen ouderen minder.

Conclusie is dus dat er met een goed personeelbeleid, zowel door de overheid, de werknemers als de werkgevers, nog winst te behalen is, ook nog in 2018.

Bron: Workshop Duurzame inzetbaarheid, 2-2-2013, Dr. Annet H. de Lange & Prof, Dr. Sabine Geurts