EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, een geweldsincident of een andere traumatische ervaring.  EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Kort gezegd: EMDR therapie is een kortdurende evidenced based behandeling die je kan helpen schokkende en/of stressvolle ervaring te verwerken en de bijbehorende emoties te verminderen. Hierdoor nemen klachten zoals prikkelbaarheid, over alertheid, nachtmerries, angst en spanning af.

Wanneer EMDR?
Wat gebeurt er met iemand na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Iemand kan de gebeurtenis verwerken of iemand kan vastlopen in deze verwerking.
Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat men zich anders voelt, gedraagt, anders denkt en reageert op de omgeving. Vaak merkt men dat men zich niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Een medewerker die hiermee te maken heeft zal moeite hebben met zijn werkzaamheden en hierdoor in verzuim terecht komen. Het kan zijn dat er een schokkende gebeurtenis plaats heeft gevonden die ervoor zorgt dat hij nog steeds angstige beelden of gedachten heeft. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om iemand van deze klachten af te helpen. In de reguliere gezondheidszorg is de wachttijd voor EMDR vaak lang. Bij Elixer Consultancy proberen wij uw medewerker binnen twee weken in te plannen, waardoor hij zich snel weer beter voelt.

Welke klachten en voor wie?
EMDR is hoofdzakelijk bedoeld voor mensen die een traumatische ervaring hebben gehad en hierdoor moeite hebben om de draad van hun leven weer op te pakken. Onverwerkte angstige en/of pijnlijke ervaringen kunnen leiden tot een scala aan klachten zoals:
– herbeleving ervaring
– nare dromen
– vermijdingsgedrag
– stress
– schaamte/schuldgevoelens
– depressieve stemming
– angst en paniek
– slaapproblemen
– lichamelijke klachten

EMDR wordt in eerste instantie toegepast bij mensen met onverwerkte traumatische ervaringen. Maar in de afgelopen jaren is gebleken dat EMDR ook een effectieve behandelmethode is de draagkracht te vergroten en om iemand te helpen bij het omgaan met angsten en fobieën.

Hoe verloopt de behandeling?
Voor de intake zal je medewerker gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen om de draaglast te bepalen. Tijdens de intake worden deze besproken maar wordt ook direct met de behandeling begonnen. Tijdens de behandeling vraagt de psycholoog de medewerker om terug te denken aan de nare gebeurtenis. Hij denkt terug aan de schokkende gebeurtenis en de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd worden er afleidende stimuli aangeboden. Het kan zijn dat men de vingers van de psycholoog moet volgen of er kan gekozen worden het volgen van een lichtje op een lichtbalk. De aandacht wordt gericht op de hand van de psycholoog of op het lichtje. Deze stimuli worden steeds kort aangeboden. Tussen de opeenvolging van stimuli wordt rust genomen, waarbij de psycholoog vraagt wat er in gedachten naar boven komt. Er ontstaat een keten van associaties en gedachten waarop keer op keer een stimulus wordt toegevoegd. Hiermee wordt de verwerking in gang gezet en komt men los van de emotionele lading die de schokkende gebeurtenis heeft.

Hoeveel behandeling zijn er nodig?
Een EMDR behandeling kan tussen de 20 en de 90 minuten duren. Er worden dus 90 minuten ingepland, maar gemiddeld zal een behandeling 1 uur duren. Ieder brein heeft zijn eigen verwerkingsmechanisme waardoor de psycholoog onmogelijk vooraf kan bepalen hoelang een sessie duurt en hoeveel behandelingen er nodig zijn. Er zijn gemiddeld 2 tot 6 behandelingen nodig bij enkelvoudige problematiek. We plannen dus minimaal 3 afspraken in en voor de client is het belangrijk dat deze ook naar de vervolgafspraak komt als hij geen klachten meer hebt. We willen iedere behandeling graag positief afronden.

Voor meer informatie en prijsafspraken, neem gerust contact op.