Casemanagerschap Verzuim

Als er werknemers ziek worden in uw organisatie dient u zich te houden aan de wet poortwachter. Niet iedere organisatie heeft deze kennis in huis. Daarom kunt u Elixer Consultancy het casemanagement verzuim laten uitvoeren. Elixer Consultancy begeleidt dan alle processen rondom het verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Hierbij kunt u denken aan het onderhouden van de contacten met uw bedrijfsarts, het opstellen van plannen van aanpak, het opstellen van een re-integratiedossier en het fungeren als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen zoals het UWV, behandelaars en medewerkers. Heeft u interesse? Neem gerust contact op.