Psychologische Ondersteuning

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat de mentale gezondheid in de eerste helft van 2021 gezakt is naar een dieptepunt. De wachttijden bij de psychologische hulpverlening nemen toe. Daarom biedt Elixer Consultancy ook psychologische hulpverlening. Door mijn achtergrond als Arbeids- Organisatie en Gezondheidspsycholoog bied ik hulp in de vorm van psychologische ondersteuning en gespreksvoering.

Voor wie ?
Door omstandigheden in het werk, de maatschappij of privé kunnen we geconfronteerd worden door problemen waar we moeilijk mee om kunnen gaan. Medewerkers kunnen hierdoor ook lichamelijke klachten ontwikkelen zoals angst- en paniekgevoelens, burn-out klachten, concentratieproblemen of moeite hebben om alles te verwerken wat er gebeurt is. Dit kan op den duur leiden tot verzuim.

Waaruit bestaat de psychologische ondersteuning?
Als u een medewerker aanmeldt voor een psychologische interventie maak ik een afspraak met deze medewerker voor een intake gesprek. Tijdens deze intake gaan we onderzoeken wat het probleem is en hoe ik de medewerker zou kunnen helpen. We gaan in op de spelende problematiek en de factoren die deze problemen in stand houden, doen toenemen of doen afnemen. Tijdens dit eerste gesprek krijgt de medewerker direct al tips en adviezen om anders met de problemen om te gaan.  Als we het probleem duidelijk hebben, maken we een plan van aanpak. Dit plan van aanpak kan onder andere bestaan uit het leren van een andere manier van denken, het leren herkennen en aangeven van je eigen grenzen, een stukje ademhaling- en ontspanningsoefeningen, en alles wat nodig is om met de spelende problematiek om te gaan.

Tijdens de vervolgafspraken gaan we dit plan van aanpak uitvoeren. Na ieder gesprek evalueren we of het helpend is voor deze medewerker en hoe we verder gaan.  Gemiddeld zijn er 4 tot 6 gesprekken nodig om anders met de spelende problematiek om te leren gaan. Indien nodig vindt er ook een drie gesprek plaats met de leidinggevende om te bespreken hoe deze de medewerker kan ondersteunen bij het toepassen van de geleerde vaardigheden.

Als de medewerker aangeeft voldoende handvaten te hebben om zelfstandig verder te kunnen sluiten we het traject af. Na afloop vindt er een terugrapportage plaats op procesniveau.

Kwaliteit
Psychologische Ondersteuning wordt gegeven door Hanny Bouwmans, Arbeids- Organisatie en Gezondheidspsycholoog